VATify.eu API

Na voljo je splošni/javni API za av­to­ma­ti­zi­rano uporabo storitev VATify.eu oziroma vgradnjo do­sto­pa do teh storitev v vašo lastno pro­gramsko opremo.

Gre za t.i. RESTful API, pri katerem izmenjava in­for­ma­cij poteka v obli­ki (formatu) JSON s pomočjo protokola HTTPS.

[ Ustvarite račun za API | Prijavite se v vaš račun za API ]

Če potrebujete drugačno (po vaši meri ukrojeno) storitev API, nam lahko pošljete sporočilo na na­s­lov api-access@vatify.eu. Opišite namen uporabe, zahtevane odzivne čase in predvideno število po­iz­ve­d­b na uro/dan/mesec.