Express

Zaradi potrebe po hitri preverbi novega dobavitelja, kupca ali poslovnega partnerja, smo funkcijo zajema po­dat­kov izločili v samostojno storitev:VATify.eu Express.

Express preveri podatke po­d­je­tij v več kot 40 državah Evrope, re­zul­tati pa so vidni v nekaj mi­nutah.

Takojšnji re­zul­tati

VATify.eu Express je samostojna storitev sistema VATify.eu. Prijava poteka na enak način - brez gesel, samo z vašim e-poštnim na­s­lovom.

Podatki po­d­je­tij se pridobijo iz istih virov, re­zul­tati pa se zapišejo v datoteko za Excel (glej pri­mer takega poročila) in pošljejo po elek­tron­ski pošti na vaš na­s­lov.

Express prikaže re­zul­tate takoj, ob upoš­tevanju zasedenosti in odzivnosti po­dat­kovni baz poslovnih registrov. Tekom delovnega dne je zasedenost poslovnih registrov višja in je povprečni čas za pridobitev re­zul­tatov okoli 5 mi­nut.

Za uporabo potrebujete veljaven e-poštni na­s­lov, na katerega boste prejemali poročila, ter pro­gram za delo s pre­gled­ni­cami za njihov pregled.

Se­z­nam po­d­je­tij oz. davčnih številk, ki jih želite preveriti, vpišete na spletni strani. Se­z­nam bo skupaj s se­z­nami drugih upo­ra­b­nikov anonimno preverjen v različnih po­dat­kovnih bazah, glede na državo posameznega podjetja.

Lastnosti

Velika prednost uporabe Expressa so takojšnji re­zul­tati po­iz­ve­d­b o podjetjih. Prejeli boste XLSX datoteko z re­zul­tati, ki jo lahko arhivirate ali delite s sodelavci. Prijava ni potrebna, samo na­s­lov vaše elektronske poš­te.

A hitrost ima svojo ceno:

  • podatki so lahko stari — če se po­dat­kovna baza države osvežuje ob 18:00, vaša zahteva pa je prejeta ob 17:59, bodo podatki stari en dan. Z uporabo standardnega preverjanja, se podatki po­d­je­tij preverijo večkrat so sveži.

  • Podjetja se preverjajo na zahtevo, ka­dar­koli. To terja hitrejše strežnike in hitrejšo internetno povezavo in podraži preverjanje posamezne davčne številke.

  • Ob spre­mem­bah se ob­ve­stila ne pošiljajo. Express preverjanja so enkratna, brez hrambe po­dat­kov. Poročila mora upo­ra­b­nik hraniti sam, lahko pa davčne številke doda k avtomatskim preverjanjem, če ima veljavno na­roč­nino.

Cene

VATify.eu Express je na voljo tako rednim na­roč­nikom, kot predplačnikom in enkratnim upo­ra­b­nikom:

VATify.eu vas lahko obvešča preko e-poš­te, SMS in faxa. Imate še kakšno idejo?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,