Več kot 30 poslovnih registrov za ceno enega

Z razliko od posameznih registrov poslovnih subjekov, VATify.eu naenkrat zajema podatke po­d­je­tij v več kot 30 državah Evrope, preverja dnevno sveže podatke in je občutno cenejši.

Na­roč­nina (od 9€/mes)

Z dnevnimi preverjanji in takojšnimi ob­ve­stili.

VATify.eu dnevno preverja se­z­nam vaših DDV številk in vas ob spremembi takoj obvesti. Sta­tu­s­no poročilo o stanju spre­m­ljanih po­d­je­tij lahko zahtevate ka­dar­koli, enkrat tedensko pa vam ga pošlje sistem VATify.eu.

Enkratni nakup

Express poročila za redne upo­rab­nike, predplačnike in enkratne upo­rab­nike

VATify.eu Express preveri podjetja v istih registrih kot redni monitoring (spre­m­ljanje), poročila s podatki pa so poslana v nekaj mi­nutah.

Prilagojene rešitve (od 5€)

Tedenska preverjanja, se­z­nami novih po­d­je­tij in popolni registri po­d­je­tij.

Prejmite tedenska poročila s podatki po­d­je­tij, enkratna preverjanja po­dat­kov pred pošiljanjem direktne poš­te ter dostop do registrov po­d­je­tij. 

VATify.eu je občutno cenejši

Letni dostop do registra poslovnih subjektov je okoli 300 EUR letno na državo in za vsako državo potrebujete svojega. Vendar pa nas večina ne potrebuje do­sto­pa do registra nekaj 100.000 po­d­je­tij, temveč le dostop do po­dat­kov nekaj 10 ali 100. Če želimo spre­m­ljati 100 po­d­je­tij v 8 državah z uporabo registrov (npr. Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Hrvaška, Srbija in Velika Britanija), bi to stalo vsaj 2.500 EUR letno.

Z VATify.eu pa le desetino, v enotnem sistemu.

Vam noben paket ne ustreza? Preverite prilagojene pakete ali pa nam sporočite, kaj potrebujete!

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,