Cenik VATify.eu monitoringa po­d­je­tij

Z razliko od posameznih registrov poslovnih subjekov, VATify.eu naenkrat zajema podatke po­d­je­tij v več kot 40 državah Evrope, preverja dnevno sveže podatke in je občutno cenejši.

Zaradi različnih zakonodaj glede prodaje preko spleta, so vse cene brez DDV. Običajnim kupcem se obračuna 22% DDV.

Standardni paketi in cene

Z dnevnimi preverjanji in takojšnimi ob­ve­stili. Express po­iz­ve­d­be vključene.

Dnevno preverja se­z­nam vaših DDV številk in vas ob spremembi takoj obvesti. Sta­tu­s­no poročilo o stanju spre­m­ljanih po­d­je­tij lahko zahtevate ka­dar­koli, enkrat tedensko pa vam ga pošlje sistem VATify.eu. Na­roč­nina vključuje tudi 30/100/500 Express po­iz­ve­d­b dnevno.

Paket start

VATify.eu za osebno rabo. Spre­m­lja do 30 DDV številk in je namenjen spre­m­ljanju vašega delodajalca, ugodne spletne trgovine, sosedovega start-up podjetja ali pa mojstre, ki vam prenavljajo dom.

Dnevno na voljo še 30 Express po­iz­ve­d­b.

Preverite, zakaj je pametno spre­m­ljati mojstre, ki vam prenavljajo dom

Mala podjetja in podjetniki

VATify.eu za mala podjetja in samostojne podjetnike. Spre­m­lja do 100 DDV številk dnevno. Spre­m­lja vaše poslovne partnerje in vas obvesti ob (nepričakovanih) spre­mem­bah.

Dnevno na voljo še 100 Express po­iz­ve­d­b.

Preverite pri­mere sprememb in razloge zanje

Ra­ču­novodstva in večja podjetja

VATify.eu za ra­ču­novodje in podjetja ki želijo spre­m­ljati do 500 DDV številk dnevno. Zavedamo se, da vaše stranke ne preverjajo VIESa pred izdajo računa in da računajo na vas, da to uredite. Z VATify.eu boste prihranili čas, denar in skrbi v pri­meru neveljavne DDV številke. Prav tako boste lahko o tem pra­vo­ča­s­no ob­ve­stili stranko in pokazali, da zanje resnično neprestano skrbite.

Dnevno na voljo še 500 Express po­iz­ve­d­b.

Preverite kako vam bo avtomatizem VATify.eu olajšal življenje

VATify.eu za ra­ču­novodska podjetja spre­m­lja do 500 po­d­je­tij na dan. Potrebujete več?

Velika podjetja in prilagojene rešitve

Cenik za velike odjemalce

Če želite spre­m­ljati več kot 500 DDV številk na dan ali imate kakšne specifične zahteve, nas kontaktirajte in skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

Pri tako velikem številu preverjanj vam bo v pomoč osebni skrbnik, na katerega se lahko osebno obrnete za urejanje vašega se­z­nama.

Deležni boste prioritetne obravnave in vaše zahteve bodo urejene v 24 urah oziroma najkasneje naslednji delovni dan (Next Business Day). Prejemanje ob­ve­stil in upra­v­lja­nje z računom je mo­go­če z več e-na­s­lovov, prav tako je omo­go­čen priklop na pro­gramski vmesnik (API).

Preverite kako VATify.eu preverja čez 200.000 DDV številk in obvešča upo­ra­b­nike

Razširite vaš paket s spre­m­ljanjem (monitoringom) dodatnih po­d­je­tij:

  • Do 1.000 DDV ID za 79 EUR/mesec,

  • do 2.500 DDV ID za 149 EUR/mesec,

  • do 5.000 DDV ID za 249 EUR/mesec,

  • do 10.000 DDV ID za 349 EUR/mesec.

Pišite nam!

Dodatne storitve

Hranjenje zgodovine

Za vaš se­z­nam DDV številk se lahko hrani zgodovina sprememb - t.i. revizijska sled. Če morate dokazovati davčni status ali veljavnost kakšnih drugih preteklih po­dat­kov, pošljite e-pošto. Prejeli boste preglednico z vsemi podatki o podjetju, izvoženimi iz po­dat­kovne baze.

Hranjenje zgodovinskih po­dat­kov označite ob prijavi.

SMS obveščanje

Če obveščanje preko e-poš­te za vas ni najhitrejši način prejemanja sporočil, vam lahko VATify.eu ob zaznani spremembi pošlje ob­ve­stilo tudi na vaš mobilni telefon.

Označite ga ob prijavi.

Strojno berljiva statusna poročila

Potrebujete preprost način uvoza po­dat­kov v vaš poslovni in­for­ma­cijski sistem? Pošljite zahtevo po strojno berljivih statusnih poročilih. VATify.eu lahko pripravi poročila v strojno berljivem TSV formatu in jih pošilja na dogovorjen dan ali uro.

Strojno berljiva ob­ve­stila in čas pošiljanja so na voljo po dogovoru.

Fax obveščanje

VATify-eu vam lahko ob­ve­stila o spremebah pošilja tudi po faksu. E-poš­ta se lahko hitro spregleda, sporočilo prejeto po faksu pa boste zagotovo preverili.

Fax obveščanje je na voljo po posebnem dogovoru.

VATify.eu je občutno cenejši

Ponudniki registrov poslovnih subjektov računajo za letni dostop okoli 300 EUR letno na državo in za vsako državo potrebujete svojega. Vendar pa nas večina ne potrebuje do­sto­pa do registra nekaj 100.000 po­d­je­tij, temveč dostop do po­dat­kov le nekaj 10 ali 100. Če želimo spre­m­ljati 100 po­d­je­tij v 8 državah z uporabo registrov (npr. Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Hrvaška, Srbija in Velika Britanija), bi to stalo vsaj 2.500 EUR letno. Z VATify.eu pa le desetino, v enotnem sistemu.

Vam noben paket ne ustreza? Preverite prilagojene pakete ali pa nam sporočite, kaj potrebujete!

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,