Zakaj VATify.eu?

VATify.eu je storitev samodejnega spre­m­ljanja vaših poslovnih partnerjev z dnevnim osveževanjem po­dat­kov, e-poštnimi opozorili ob spre­mem­bah in statusnimi poročili na zahtevo. Od vas ne zahteva niti upo­ra­b­ni­š­kih imen ali gesel niti nameščanja pro­gramske opreme. Vse prednosti...

Se vam je kdaj pripetilo, da ste svoje izdelke poslali na napačen na­s­lov v tujini?  Da so bili transportni dokumenti izpolnjeni narobe?  Da je kakšen od vaših tujih poslovnih partnerjev prenehal s poslovanjem?

Nam se je.

Nepričakovani zaplet

VATify.eu je bil razvit iz praktične potrebe po spre­m­ljanju poslovnih partnerjev, s katerimi nismo v rednih stikih.

Leta 2013 smo potrebovali nadomestne dele švicarskega pro­iz­va­jal­ca opreme za in­du­strij­sko av­to­ma­ti­za­ci­jo. Ker se ni odzival niti na elektronsko pošto niti na telefonske klice, smo naredili nekaj kratkih po­iz­ve­d­b na internetu in prišli do presenetljive ugotovitve: po­d­je­tje je šlo pol leta prej v stečaj. Podjetju, ki je poslovalo tri desetletja, so sicer že nekaj let padali prihodki, a dokončno ga je pokopal spor med lastniki.

S po­d­je­tjem nismo poslovali redno, naročila smo pošiljali le nekajkrat na leto. Ker Švica ni v EU, jih nismo preverjali v sistemu VIES. Prav tako smo vsa plačila izvajali v naprej in nismo opazili nič ne­na­vad­ne­ga. To je bilo eno bolj znanih po­d­je­tij v panogi in bi seveda takoj izvedeli, če bi se znašlo v težavah. Ali pač?  Že res, da redno spre­m­ljamo dogajanja v branži, vendar pa občutek vara. 
Da ne bi ponovili napake, smo se odločili poiskati rešitev za nadzor nad poslovnimi partnerji.

O drugih ponudnikih tovrstnih po­dat­kov

Najprej smo preverili že obstoječe ponudnike po­dat­kov o poslovnih sub­jek­tih. Pri vsakem smo ugotovili najmanj eno od naslednjih po­manj­klji­vosti:

  • omejitev na eno samo državo,
  • obdelava zastarelih po­dat­kov,
  • pomanjkljiva avtomatizacija,
  • visoka cena.

Seveda smo najprej preizkusili VIES in ponudnike množičnega preverjanja po­dat­kov s pomočjo tega sistema. Ti žal ne omogočajo samodejnega preverjanja, ampak zahtevajo vsakokraten ročni vnos številk DDV. Poleg tega v sistemu VIES ni po­dat­kov o švicarskih podjetjih.

Preverili smo tudi ponudnike poslovnih in finančnih registrov po­d­je­tij. Ugotovili smo, da je za eno samo državo podatke lahko pridobiti.

Različni ponudniki računajo približno 1€ na dan za register vseh po­d­je­tij v posamezni državi. A v EU je 28 držav. Res je, da ne poslujemo z vsemi, vendar se nam zdi 1.500€ letno za 4 države preprosto preveč. Potrebujemo namreč podatke za nekaj poslovnih partnerjev, ne pa registre več 100.000 po­d­je­tij.

Problem je tudi v točnosti po­dat­kov, saj vsi registri ne omogočajo dne­v­ne­ga ažuriranja, izračuni bonitetnih ocen(npr. AJPES, Bisnode) pa te­me­lji­jo na lanskih podatkih. Za tuja podjetja so podatki lahko še starejši, s tem da je cena za eno samo po­d­je­tje oz. oceno okoli 80€.

Torej — VATify.eu

Ker ustreznega ponudnika nismo našli, smo postopke preverjanja av­to­ma­ti­zi­rali sami.  Pobudo je prevzel naš glavni razvijalec, ki si je izkušnje nabiral v oddelku za zajem finančnih po­dat­kov dru­žbe Thomson Reuters (Refinitiv).

Najprej smo pokrili Slovenijo in sistem VIES, nato Švico, Hrvaško in tako naprej. Stroške razvoja smo znižali s tem, da smo sistem istočasno vzpostavili tudi pri naši stranki (uvo­z­nik vozil Ford, Summit Mo­tors Ljubljana) in njeni prodajni mreži.

Danes VATify.eu pokriva skoraj vso Evropo ter skrbno nadzoruje vaše domače in tuje poslovne partnerje, spletne trgovine in obrtnike. Upo­ra­b­lja se kot eno izmed osnovnih orodij v ra­ču­novodskih ser­visih in je integriran v sisteme CRM/ERP.

 

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,