Varovanje zasebnosti

Z do­sto­panjem do splet­nih strani na na­s­lovu www.vatify.eu se strinjate s pričujočo izjavo o zasebnosti in va­ro­van­ju osebnih po­dat­kov.

S tem spletnim mestom upravlja po­d­je­tje KoMnA d.o.o., Prežganje 50, 1000 Ljubljana, Slovenija. V pri­meru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na nas po elek­tron­ski pošti na na­s­lov: info@komna.com.

Uvod

KoMnA d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji možni stopnji varstva osebnih po­dat­kov. Pri nudenju splet­nih storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih po­dat­kov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih po­dat­kov, Zakonom o elek­tron­skih ko­mu­ni­ka­ci­jah ter Splošno uredbo EU o varstvu po­dat­kov. Namen te izjave je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo upo­ra­b­ljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Po­d­je­tje se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to izjavo, da vaših osebnih po­dat­kov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih pri­merih.

Zavezujemo se tudi, da bodo osebni podatki obravnavani zaupno in uporabljeni izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi po­dat­kov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Zakaj zbiramo podatke

Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu www.vatify.eu (in morda drugi podatki, če so nam bili sporočeni kako drugače), se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti KoMnA d.o.o. in se upo­ra­b­ljajo izključno za potrebe storitve VATify.eu.

Ker je obdelava teh in­for­ma­cij nujna za izvajanje storitve, se lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh po­dat­kov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Osnovni podatki

Ob vsakem obisku tega spletnega mesta se določeni podatki (med njimi tudi točen čas, IP številka in podatki o brskalniku) začasno shranijo v dnevniških datotekah na spletnem strežniku, vendar imajo do njih dostop le admi­ni­stra­tor­ji osebno.

Ti podatki so nujni za zagotavljanje pravilnega delovanja ter varnosti omrežja in ko­mu­ni­ka­ci­j, sicer pa jih ne obdelujemo posebej in ne povezujemo z drugimi podatki. Zavezujemo se k najstrožjemu va­ro­van­ju teh po­dat­kov, tako da bomo tretjim osebam dostop do njih omogočili zgolj v pri­meru, da nas k temu zavezuje za­ko­no­da­ja.

Brezplačni preizkus

V pri­meru, da se prijavite na brezplačni preizkus sistema VATify.eu, po­d­je­tje KoMnA d.o.o. o vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete prostovoljno:

  • Na­s­lov elektronske poš­te se upo­ra­b­lja za ko­mu­ni­ka­ci­jo z vami, predvsem za potrjevanje prijave ter pošiljanje dnevnih in tedenskih poročil.

  • Se­z­nam spre­m­ljanih po­d­je­tij se upo­ra­b­lja za to, da sistem VATify.eu spre­m­lja podatke o teh podjetjih, in vas lahko obvešča o spre­mem­bah, povezanih z njimi.

Redna na­roč­nina

Če ste se odločili za enega od na­roč­niških paketov, pa KoMnA d.o.o. o vas, poleg po­dat­kov, ki so potrebni za brezplačni preizkus, zbira tudi naslednje prostovoljno posredovane podatke:

  • ime in priimek,
  • naziv podjetja,
  • poštni na­s­lov,
  • telefonska številka,
  • matična in davčna številka podjetja.

Ti podatki se upo­ra­b­ljajo izključno za namen izdaje dokumentov, ra­ču­novodstva in ko­mu­ni­ka­ci­je z vami. Kjer je to možno, jih dodatno zavarujemo in hranimo ločeno od strežnikov sistema VATify.eu, predvsem pa jih nikoli ne hranimo na javno dostopnih splet­nih strežnikih.

Analiza obiskov

Spletno mesto VATify.eu upo­ra­b­lja tudi sistem Google Analytics za štetje, razlikovanje in analizo upo­ra­b­ni­š­kih navad, vendar le, če ste se s tem izrecno strinjali.

Svojo odločitev lahko označite tukaj:    

V pri­meru, da dovolite uporabo Google Analytics, določene podatke o vaših obiskih spletnega mesta in upo­ra­b­ni­š­kih navadah obdeluje po­d­je­tje Google Inc. Izjava tega podjetja o va­ro­van­ju zasebnosti je na voljo na na­s­lovu policies.google.com/technologies/partner-sites.

O piškotkih

Piškotki so majhne datoteke, ki jih brskalnik shrani v vašem ra­ču­nal­niku za namen prepoznave upo­ra­b­nika ob naslednjem obisku. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom naprave, s katero obi­šče­te spletno stran in se lahko spre­me­ni v nastavitvah brskalnika.

Navodila za spremembo nastavitev shranjevanja piškotkov so na sledečih povezavah: Internet Explorer (v angleščini), Firefox, Chrome, Safari (v angleščini), Opera (v angleščini).

Spletno mesto VATify.eu upo­ra­b­lja naslednje piškotke:

Ime piškotkaNamenTrajanjePo­d­je­tje (inf. sistem)
google-analytics-tracking-enabledDovoljenje za uporabo piškotkov1 letoKoMnA d.o.o. (VATify.eu)
_gaStatistika ogledov spletne strani2 letiGoogle Inc. (Analytics)
_gat_gtag_UA_50302044_1Statistika ogledov spletne strani1 mi­nutoGoogle Inc. (Analytics)
_gidStatistika ogledov spletne strani1 danGoogle Inc. (Analytics)

Upravljalec spletnega mesta:

KoMnA d.o.o.
Prežganje 50
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična št.: 2210444000
ID za DDV: SI65744900