Različni paketi za različne upo­ra­b­nike

VATify.eu ima široko uporabo, zato so na voljo različni upo­ra­b­ni­š­ki paketi: standardni za dnevna preverjanja, informativni s tedenskimi poročili in paketi za posebne namene.

Zaradi različnih zakonodaj glede prodaje preko spleta, so vse cene brez DDV. Običajnim kupcem se obračuna 22% DDV.

Ne najdete paketa pri­mernega zase? Sporočite nam vaše potrebe!

Informativni paketi in cene

Če izdajate račune samo enkrat mesečno, bo informativni paket s tedenskimi preverjanji in poročili (XLSX datoteka) prava izbira za vas.

Freelance paket

Paket za vse samostojne poklice in "freelancerje".

Poznamo vas in vaš način dela. Delate za različne stranke z znano ali manj znano poslovno zgodovino. Vemo da se obračuni delajo ob koncu meseca ali projekta in da vmesna ob­ve­stila niso pomembna, saj bi spre­mem­be pri na­roč­niku hitro opazili. Pomembno pa vam je, da so računi ob koncu projekta izdani pravilno in brez nepotrebnih malih napak, zaradi katerih bi vam stranka zavrnila račun.

VATify.eu vam bo posredoval tedenska poročila z ažurnimi podatki za 30 poslovnih partnerjev za 7€ + DDV mesečno.

Paket za upravnike objektov

Paket za upravnike objektov z večjim številom upo­ra­b­nikov

Težko je spre­m­ljati vse upo­ra­b­nike objekta in spre­mem­be pri njihovem poslovanju. Sistem VATify.eu vam bo tedensko poslal zadnje podakte upo­ra­bikov in podatki na vaših obračunih bodo vedno pravilni.

VATify.eu vam bo posredoval tedenska poročila z ažurnimi podatki do 200 poslovnih partnerjev za 15€ + DDV mesečno.

SaaS paket

Paket za lastnike splet­nih aplikacij "SaaS".

Poznamo tudi vaš način poslovanja in vemo, da je strankam po­tre­bno izdajati račune skladne z zakonom, kljub rednim plačilom preko plačilnih sistemov. VATify.eu vam statusna poročila lahko posreduje tudi v strojno berljivem formatu TSV, s katerim lahko prejete podatke enostavno uvozite v vaš in­for­ma­cijski sistem.

VATify.eu vam bo posredoval tedenska poročila z ažurnimi podatki do 500 poslovnih partnerjev za 39€ + DDV mesečno. Želite preverjati več kot 500 strank? Pripravili vam bomo posebno ponudbo.

Posebne storitve

Nova podjetja

Svetujete novo nastalim po­d­je­tjem?

Če ponujate storitve novo nastalim po­d­je­tjem, vam lahko VATify.eu dnevno posreduje se­z­name na novo registriranih po­d­je­tij. Se­z­nam lahko filtrirate po panogi, tipu podjetja, lokaciji in drugih karakteristikah.

Dnevni se­z­nami novih po­d­je­tij so na voljo za Slovenijo in Norveško.

Prenesite se­z­nam novih po­d­je­tij!

Masovna preverjanja po­dat­kov

Delujete v panogi kjer je direktna poš­ta pomemben prodajni kanal?

Če svojim strankam pošiljate direktno pošto, vas lahko že majhen odstotek napačnih na­s­lovov drago stane, saj tisk in pošiljanje fizične poš­te nikakor ni poceni.

VATify.eu z lahkoto preveri več tisoč na­s­lovov in vam vrne pregleden se­z­nam z ažurnimi podatki, pripravljen za nadaljnjo obdelavo ali uvoz v različne CRM sisteme.

Skupaj bomo našli najboljšo rešitev!

Se­z­nami po­d­je­tij

Sestavljate se­z­nam potencialnih strank?

Če sestavljate se­z­nam potencialnih strank, vam ga lahko sestavi tudi VATify.eu. Označite karakteristike po­d­je­tij ki vas za­ni­ma­jo in VATify.eu vam bo posredoval se­z­nam.

Se­z­nami po­d­je­tij so na voljo za Slovenijo in Norveško.

Prenesite se­z­nam po­d­je­tij!

Vam noben paket ne ustreza? Sporočite nam kaj potrebujete!

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,