API (dostop s prijavo)

Storitev VATify.eu je na voljo kot JSON API za izkušene stranke.

Javno dostopen API je načrtovan za 1. kvartal 2022. Do takrat je dostop na voljo s prijavo na api-access@vatify.eu.

Pregled

Tako kot VATify.eu, se API dostop deli na dve različni storitvi:

  • dnevno spre­m­ljanje po­d­je­tij (monitoring) VATify.eu

  • takojšnje verifikacije po­d­je­tij VATify.eu Express.

Preverjanje po­d­je­tij sproži takojšnje preverjanje v poslovnih registrih, dnevno spre­m­ljanje po­d­je­tij pa preverja pripravljen se­z­nam ob predvidenem času, ko so poslovni registri manj obremenjeni in imajo zadnje podatke.

Cena do­sto­pa je odvisna od zahtevanih po­dat­kov, sveži podatki so dražji od po­dat­kov, ki so pripravljeni v naprej.

Pišite nam na api-access@vatify.eu za dostop. Vaša prijava bo ocenjena glede na raz­po­lo­žljive zmogljivosti.

Ob prijavi sporočite vašo načrtovano uporabo, potrebne odzivne čase in predvideno število opravljenih preverjanj na mesec/dan/uro in predviden čas v dnevu.

Mesečni obračuni

V pri­meru, da VATify.eu upo­rab­ljate za mesečne obračune, kjer so stranke znane, lahko upo­ra­bite dostop za dnevno spre­m­ljanje po­d­je­tij (monitoring). Podjetja so preverjena v naprej, vi pa do­sto­pate do dnevno svežih pred pripravljenih po­dat­kov. Pred pripravljeni podatki se lahko upo­rab­ljajo, ker se poslovni registri osvežujejo enkrat dnevno, v nekaterih državah celo enkrat tedensko.

Okvirne cene.

Če ne potrebujete dnevno svežih po­dat­kov, preverite SaaS pakete.

Takojšnji rezultati

VATify.eu Express je v upo­ra­bi pri samodejnem iz­pol­nje­vanju obraz­cev in podobno.

Pripravite oceno vaše načrtovane uporabe, potrebne odzivne čase in predvideno število opravljenih preverjanj na mesec/dan/uro in predviden čas v dnevu in nas kontaktirajte.

Okvirne cene.

VATify.eu vas lahko obvešča preko e-poš­te, SMS in faxa. Imate še kakšno idejo?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,