Hvala!

Vaša zahteva je v teku.  Obdelave VATify.eu Express običajno trajajo nekaj mi­nut.

Rezultate boste prejeli po elek­tron­ski pošti. Pri­lo­že­na bo datoteka za MS Excel z vsemi podatki o podjetjih, ki vas za­ni­ma­jo.

Hvala za zaupanje.

        — Kolektiv VATify.eu

Nasvet:  če v nekaj mi­nutah ne prejmete sporočila, za vsak slučaj preverite mapo z neželeno pošto (in, če upo­rab­ljate Gmail, tudi za­vi­hek s promocijami). V pri­meru da je bilo sporočilo dostavljeno tja, ga ročno označite kot želeno oz. premaknite med prejeto pošto, saj se vaš poštni predal ob tem nauči, kako sporočila od VATify.eu ob­rav­na­va­ti v bodoče.