Prednosti uporabe

:::BEGIN_INCLUDE_CONTENT:::

Prihrani čas, denar in skrbi

VATify.eu bo preveril vaše stranke in vas ob­ve­stil o spre­mem­bah preden napišete račune. Preverjanja na VIES-u postanejo odveč, prav tako si prihranite pre­go­var­janja s FURS zaradi odbitega DDV.

Brez upo­ra­b­ni­š­kih imen, gesel in prijav

Ker VATify.eu obdeluje le javne podatke ni potrebe po va­ro­van­ju zasebnih po­dat­kov, prijavah, upo­ra­b­ni­š­kih imenih in geslih. Vsa identifikacija se vrši samo z vašim e-poštnim na­s­lovom.

Preprosta uporaba

Za registracijo potrebujete aktiven e-poštni račun, za pregledovanje po­dat­kov pa enega od pisarniških pro­gramov za delo s pre­gled­ni­cami. Ob­ve­stila boste prejeli le ob spre­mem­bah, statusna poročila pa enkrat tedensko.

:::END_INCLUDE_CONTENT:::