:::BEGIN_INCLUDE_CONTENT:::

  • Po elek­tron­ski pošti boste prejeli povezavo za potrditev registracije.
  • Preverjanje številk DDV se bo začelo najkasneje 48 ur po registraciji, vendar se običajno prvič izvede takoj.
  • V pri­meru spre­mem­be po­dat­kov o katerem koli izmed spre­m­ljanih po­d­je­tij, boste prejeli dnevno ob­ve­stilo v roku 24 ur.
  • Vsak teden boste prejeli sta­tu­s­no poročilo z vsemi raz­po­lož­lji­vi­mi in­for­ma­ci­jami o podjetjih, ki jih sprem­lja­te.
  • Se­z­nam spre­m­ljanih številk lahko popravite kadar koli.

:::END_INCLUDE_CONTENT:::