Hvala!

Vaša registracija je v teku.

Prosimo, počakajte nekaj mi­nut. V kratkem boste po elek­tron­ski pošti prejeli sporočilo s povezavo za potrditev preizkusne na­roč­nine.

Hvala za zaupanje.

        — Kolektiv VATify.eu

Nasvet: če v nekaj mi­nutah ne prejmete sporočila, za vsak slučaj preverite mapo z neželeno pošto (in, če upo­ra­b­ljate Gmail, tudi za­vi­hek s promocijami). V pri­meru da je bilo sporočilo dostavljeno tja, ga ročno označite kot želeno oz. premaknite med prejeto pošto, saj se vaš poštni predal ob tem nauči, kako sporočila od VATify.eu ob­rav­na­va­ti v bodoče.