Hvala!

Vaša registracija je zaključena.

Sistem VATify.eu bo naslednjih 30 dni brezplačno spre­m­ljal podatke o poslovnih sub­jek­tih, ki ste jih navedli. V pri­meru katere koli spre­mem­be boste v roku 24 ur prejeli dnevno poročilo. Enkrat tedensko boste prejeli tudi sta­tu­s­no sporočilo s priloženo preglednico vseh spre­m­ljanih po­dat­kov.

Upra­v­lja­nje na­roč­nine je na voljo s klikom na »Prijavi se« v meniju desno zgoraj. Tam lahko, med drugim, kadar koli popravite se­z­nam spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Hvala za zaupanje.

        — Kolektiv VATify.eu