Albanija

Preveri po­d­je­tje v albanskem registru po­d­je­tij

VATify.eu preverja albanska podjetja v javnem registru po­d­je­tij (Qendra kombetare e biznesit). Preverja status podjetja, davčno številko, naziv. osnovno dejavnost in veljavne davčne stopnje.

Kljub temu, da je Albanija kandidatka za članstvo v EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov albanskih po­d­je­tij. Albanske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Podjetja v Albaniji imajo unikatno davčno številko (Numri i Identifikimit për Personin e Tatueshëm - NIPT).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
NIPTJ12345678A10 znakov, prvi je "J", nato 8 številk in črka
NIPTK12345678B10 znakov, prvi je "K", nato 8 številk in črka
NIPTL12345678C10 znakov, prvi je "L", nato 8 številk in črka

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,