Albanija

Podatki albanskih po­d­je­tij

VATify.eu preverja albanska podjetja v javnem registru po­d­je­tij (Qendra kombetare e biznesit). Preverja status podjetja, davčno številko, naziv in osnovno dejavnost.

Kljub temu, da je Albanija kandidatka za članstvo v EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov albanskih po­d­je­tij.Albanske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Podjetja v Albaniji imajo unikatno davčno številko (Numri i Identifikimit për Personin e Tatueshëm - NIPT).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
NIPTJ12345678A10 znakov, prvi je "J", nato 8 številk in črka
NIPTK12345678B10 znakov, prvi je "K", nato 8 številk in črka
NIPTL12345678C10 znakov, prvi je "L", nato 8 številk in črka

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,