Avstrija

Preveri po­d­je­tje v avstrijskem registru po­d­je­tij

Osnovne podatke avstrijskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, ti podatki zajemajo naziv, na­s­lov, DDV status in veljavne davčne stopnje.

Nekateri podatki avstrijskih po­d­je­tij so sicer na voljo v sistemu VIES, vendar je ta pogosto nedosegljiv v delovnem času. Avstrijske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Avstrijskim po­d­je­tjem je ob vpisu v poslovni register (Firmenbuch) izdana matična številka (Firmenbuchnummer - FN) ter davčna številka (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer - UID) ob registraciji za DDV.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
UIDATU99999999"ATU" in 9 številk
FN123456a6 številk in črka

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,