Belgija

Iskanje po belgijskem registru po­d­je­tij

Podatki so zajeti iz javnega registra po­d­je­tij (Crossroads Bank for Enterprises) in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Z uporabo državnega registra po­d­je­tij se VATify.eu izogne težav s sistemom VIES pri preverjanju belgijskih po­d­je­tij.

Zajema se podatke o davčnem in pravnem statusu, nazivu, na­s­lovu, dejavnosti in konktaktih številkah. V prihodnje bodo zajeti še podatki o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Podatki belgijskih po­d­je­tij sicer so dosegljivi na sistemu VIES, vendar je sistem pogosto nedosegljiv v delovnem času. VATify.eu pa tudi preverja dodatne podatke.Belgijske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Ob formiranju in registraciji je podjetju izdana matična številka, na kateri temelji tudi davčna številka.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
MAT. ŠT.1234.123.123sklop 4 številk in 2 sklopa 3 številk, deljeni s "."
DDV IDBE0123456789"BE" in 10 številk

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,