Belgija

Preveri po­d­je­tje v belgijskem registru po­d­je­tij

Podatki so zajeti iz javnega registra po­d­je­tij (Crossroads Bank for Enterprises) in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Z uporabo državnega registra po­d­je­tij se VATify.eu izogne težav s sistemom VIES pri preverjanju belgijskih po­d­je­tij.

Zajema se podatke o davčnem in pravnem statusu, nazivu, na­s­lovu, dejavnosti, konktaktih številkah in veljavnih davčnih stopnjah. V prihodnje bodo zajeti še podatki o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Nekateri podatki belgijskih po­d­je­tij so sicer na voljo v sistemu VIES, vendar je ta pogosto nedosegljiv v delovnem času. VATify.eu pa tudi preverja dodatne podatke. Belgijske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Ob formiranju in registraciji je podjetju izdana matična številka, na kateri temelji tudi davčna številka.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
MAT. ŠT.1234.123.123sklop 4 številk in 2 sklopa 3 številk, deljeni s "."
DDV IDBE0123456789"BE" in 10 številk

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,