Bosna in Hercegovina

Iskanje po registru po­d­je­tij bosne in hercegovine

Podatki po­d­je­tij iz BiH se črpajo iz uradnega skupnega registra ministrstva za pravosodje, ki ga sestavljajo poslovni registri Federacije Bosne in Hercegovine (FBiH), Republike Srbske (RS) in Distrikta Brčko.

Ker je skupni poslovni register ministrstva za pravosodje sestavljen iz treh ločenih registrov, lahko prihaja do zakasnitve pri sinhronizaciji z lokalnimi registri.

Podatki zajemajo naziv, na­s­lov, tip podjetja, matično, davčno in ID številko.

Kljub temu, da je Bosna potencialna kandidatka za članstvo v EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov bosanskih po­d­je­tij.Bosanske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Podjetja v BiH majo tri unikatne številke:

  • matična številka (Matični broj sub­jek­ta - MBS),

  • unikatna identifikacijska številka (Jedinstveni identifikacioni broj - JIB),

  • davčna številka (Poreski identifikacioni broj - PIB).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja matično številko (MBS). Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
MBS12-34-5678-902 številki "-" 2 številki "-" 4 številke "-" 2 številki
MBS1-2345-671 številka "-" 4 številke "-" 2 številki
MBS1-1231 številka "-" 3 številke
MBS1-12341 številka "-" 4 številke
MBS1-123451 številka "-" 5 številk
JIB123456789012313 številk
PIB12345678901212 številk

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,