Češka

Preveri po­d­je­tje v češkem registru po­d­je­tij

Podatki čeških po­d­je­tij so zajeti iz davčnega urada in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke, davčnega statusa ter veljavnih davčnih stopenj se pridobiva tudi davčni dolg in bančne račune. V prihodnje bodo zajeti še podatke o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Nekateri podatki čeških po­d­je­tij so sicer na voljo v sistemu VIES, vendar je ta pogosto nedosegljiv v delovnem času. VATify.eu pa tudi preverja dodatne podatke. Češke DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Ob registraciji podjetja na češkem prejmejo matično številko (Identifikačné číslo organizácie - IČO). Davčna številka (Daňové identifikační číslo - DIČ) temelji na matični številki.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
IČO123456789018 do 10 številk
DIČCZ99999999999"CZ" in 8 do 10 številk

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,