Črna Gora

Iskanje po Črnogorskem registru po­d­je­tij

Podatki črnogorskih po­d­je­tij so pridobljeni direktno iz registra pravnih oseb (CRPS). Pridobljeni podatki so uradni naziv, davčna in matična številka, status podjetja, na­s­lov in ločeno na­s­lov, kjer je po­d­je­tje registirano.

Kljub temu, da je Črna Gora kandidatka za članstvo v EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov črnogorskih po­d­je­tij.Črnogorske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Črnogorska podjetja imajo dve unikatni številki:

  • matično številko (Registracijski broj),

  • davčno številko (PIB).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja davčno številko (PIB). Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
PIB123456788 digits
MAT1-23456789/01212 digits

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,