Francija

Preveri po­d­je­tje v francoskem registru po­d­je­tij

Podatki so zajeti iz registrov poslovnih sodišč (infogreffe) in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Z uporabo javnih registrov po­d­je­tij, se VATify.eu izogne težavam z dosegljivostjo in odzivnostjo VIES pri preverjanju francoskih po­d­je­tij.

Zajema se podatke o statusu, nazivu, na­s­lovu, dejavnosti, datumu in statusu registracije ter veljavnih davčnih stopnjah,

Podatki francoskih po­d­je­tij sicer so dosegljivi na sistemu VIES, vendar je sistem pogosto nedosegljiv v delovnem času. Francoske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Za identifikacijo po­d­je­tij se upo­ra­b­lja davčna številka (Numéro de TVA intracommunautaire - n° TVA) ter SIREN ali SIRET številka.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja davčno številko, SIREN ali SIRET številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
n° TVAFR12123456789"FR" in 2 kontrolni številki ter 9 številk
SIREN123 456 7899 številk
SIRET123 456 789 0123414 številk

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,