Irska

Iskanje po irskem registru po­d­je­tij

Osnovne podatke irskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, ti podatki zajemajo naziv, na­s­lov in seveda DDV status.

Podatki irskih po­d­je­tij sicer so dosegljivi na sistemu VIES, vendar je sistem pogosto nedosegljiv v delovnem času. Irske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Za identifikacijo po­d­je­tij se upo­rab­lja davčna številka (VAT ali CBL).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
VAT ID / CBLIE1234567A oz IE1234567AW oz IE1A12345B"IE" in 7 številk ter 1 ali 2 črki oz "IE" in 1 številka in 1 črka ter 5 številk in 1 črka and 1 letter and 5 digits and

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,