Kosovo

Preveri po­d­je­tje v kosovskem registru po­d­je­tij

Podatki o podjetjih iz Kosova so pridobljeni iz registra Kosovskega ministrstva za gospodarstvo (Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve). Obseg po­dat­kov zajema naziv, na­s­lov, davčno in fiskalno številko, matično številko, datum registracije in status, telefonsko številko, e-poštni na­s­lov, sektor, ustanovni kapital, datum registracije in veljavne davčne stopnje.

Kljub temu, da je Kosovo potencialni kandidatk za članstvo v EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov kosovskih po­d­je­tij.Kosovske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Kosovska podjetja imajo tri unikatne številke:

  • matično številko (Numër Unik Identifikues - NUI),

  • poslovno številko (Numri i biznesit),

  • fiskalno številko (Numri fiskal).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja fiskalno številko ali matično številko (NUI). Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
NUI1234567899 številk
NIB123456788 številk
NIF1234567899 številk

Prenos poslovnega registra

Potrebujete dostop do celotnega registra po­d­je­tij?

VATify.eu omogoča nakup celotnih registrov po­d­je­tij za določene države, tudi Kosovo. Podatki so standardizirani in so na voljo v TSV ali XLSX formatu.

Kosovski register po­d­je­tij se redno osvežuje in je na voljo za prenos. Vse­bu­je podatke o približno 200.000 poslovnih subjektov, vzorec s 500 po­d­je­tij je na voljo tu.

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,