Liechtenstein

Preveri po­d­je­tje v liechtensteinskem registru po­d­je­tij

Liechtenstein je država, kjer je več registriranih po­d­je­tij kot prebivalcev.

VATify.eu preverja podatke v javnem registru po­d­je­tij (Firmenindex), zajemajo pa naziv, na­s­lov, matično številko, datum ustanovitve in veljavne davčne stopnje.

Kljub temu, da je Liechtenstein del Šengenskega območja, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov liechtensteinskih po­d­je­tij.Liechtensteinske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka (UID) je izdana vsem po­d­je­tjem ob vpisu v uradni register po­d­je­tij. Če je po­d­je­tje vpisano v register DDV zavezancev, je izdana tudi DDV številka (MWST).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja matično številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
UIDFL-1234.123.123-1"FL-" sledi sklop 4 številk in 2 sklpa 3 številk, ločenih ".", končanih s "-" in 1 digit
MWST123455 številk

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,