Liechtenstein

Iskanje po liechtensteinskem registru po­d­je­tij

Liechtenstein je država, kjer je več registriranih po­d­je­tij kot prebivalcev.

VATify.eu preverja podatke v javnem registru po­d­je­tij (Firmenindex), zajemajo pa naziv, na­s­lov, matično številko in datum ustanovitve.

Kljub temu, da je Liechtenstein del Šengenskega območja, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov liechtensteinskih po­d­je­tij.Liechtensteinske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka (UID) je izdana vsem po­d­je­tjem ob vpisu v uradni register po­d­je­tij. Če je po­d­je­tje vpisano v register DDV zavezancev, je izdana tudi DDV številka (MWST).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja matično številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
UIDFL-1234.123.123-1"FL-" sledi sklop 4 številk in 2 sklpa 3 številk, ločenih ".", končanih s "-" in 1 digit
MWST123455 številk

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,