Rusija

Preveri po­d­je­tje v ruskem registru po­d­je­tij

Ruska podjetja se preverjajo v po­dat­kovni bazi javnega registra po­d­je­tij (EGRUL / ЕГРЮЛ). Preverjajo se davčna in matična številka, naziv, na­s­lov, datum registracije, sektor in osnovni kapital ter veljavne davčne stopnje.

Ker Rusija ni del EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov ruskih po­d­je­tij. Ruske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Ruska podjetja imajo dve unikatni številki:

  • matično številko OGRN / ОГРН - prejmejo ob formiranju in vpisu v poslovn register,

  • davčno številko INN (ИНН) - upo­ra­b­lja se za vse aktivnosti, povezane z davki.

VATify.eu lahko preverja ruska podjetja z davčno (INN) ali matično številko (OGRN). Pravilen format INN in OGRN številk je sledeč:

TipFormat številkeOpis
INN (ИНН)999999999910 številk - podjetja
INN (ИНН)99999999999912 številk - osebe
OGRN (ОГРН)999999999999913 številk - osebe in organizacije

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,