Rusija

Iskanje po ruskem registru po­d­je­tij

Ker Rusija ni del EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov ruskih po­d­je­tij.

Ruska podjetja se preverjajo v po­dat­kovni bazi _[javnega registra po­d­je­tij__ (EGRUL / ЕГРЮЛ), ki pokriva vse poslovne subjekte na celotnem ozemlju Ruske federacije, tudi polotok Krim. Preverjajo se davčna in matična številka, naziv, na­s­lov, datum registracije, sektor in osnovni kapital.

Ker Rusija ni del EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov ruskih po­d­je­tij.Ruske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Ruska podjetja imajo dve unikatni številki:

  • matično številko OGRN / ОГРН - prejmejo ob formiranju in vpisu v poslovn register,

  • davčno številko INN (ИНН) - upo­rab­lja se za vse aktivnosti, povezane z davki.

VATify.eu lahko preverja ruska podjetja z davčno (INN) ali matično številko (OGRN). Pravilen format INN in OGRN številk je sledeč:

TipFormat številkeOpis
INN (ИНН)999999999910 številk - podjetja
INN (ИНН)99999999999912 številk - osebe
OGRN (ОГРН)999999999999913 številk - osebe in organizacije

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,