Slovenija

Preveri po­d­je­tje v slovenskem registru po­d­je­tij

VATify.eu podatke o slovenskih podjetjih pridobiva direktno iz po­dat­kovne baze finančne uprave (FURS) in protikorupcijske komisije (KPK). Pravne osebe preverja tudi za davčni in carinski dolg ter njihove bančne račune. Podatki obsegajo davčno in matično številko, davčni status, na­s­lov, naziv, primarno dejavnost, domače in tuje bančne račune ter veljavne davčne stopnje.

Podatki slovenskih po­d­je­tij sicer so dosegljivi na sistemu VIES, vendar je sistem pogosto nedosegljiv v delovnem času. VATify.eu pa tudi preverja dodatne podatke.Slovenske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Slovenska podjetja imajo dve unikatni številki:

  • matično številko (MAT),

  • davčno številko (DDV ID).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
DDV ID123456788 številk
MAT ŠT123456789010 številk

Prenos poslovnega registra

Potrebujete dostop do celotnega registra po­d­je­tij?

VATify.eu omogoča nakup celotnih registrov po­d­je­tij za določene države, tudi Slovenijo. Podatki so standardizirani in so na voljo v TSV ali XLSX formatu.

Slovenski register po­d­je­tij se osvežuje dnevno in je na voljo za prenos. Vse­bu­je podatke o približno 310.000 poslovnih subjektov, vzorec s 500 po­d­je­tij je na voljo tu.

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,