Ukrajina

Podatki ukrajinskih po­d­je­tij

Zaradi trenute geopolitične situacije, podatki o ukrajinskih podjetjih niso redno osveženi.

Podatki ukrajinskih po­d­je­tij izvirajo iz uradnega registra davčne uprave (Державна податкова служба України). Zajemajo matično številko podjetja, naziv, registriran na­s­lov, dejavnost, tip podjetja, kontaktno osebo, osnovni kapital ter datum in status registracije ter veljavne davčne stopnje.

Kljub temu, da Ukrajina sodeluje v Vzhodnem partnerstvu EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov ukrajinskih po­d­je­tij. Ukrajinske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka EDRPOU / ЄДРПОУ je izdana vsem po­d­je­tjem ob vpisu v uradni register po­d­je­tij.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja matično številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
EDRPOU (ЄДРПОУ)123456788 številk

Prenos poslovnega registra

Potrebujete dostop do celotnega registra po­d­je­tij?

VATify.eu omogoča nakup celotnih registrov po­d­je­tij za določene države, tudi Ukrajino. Podatki so standardizirani in so na voljo v TSV ali XLSX formatu.

Ukrajinski register po­d­je­tij se osvežuje dnevno in je na voljo za prenos. Vse­bu­je podatke o približno 1,8 milijona poslovnih subjektov, vzorec s 500 po­d­je­tij je na voljo tu.

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,