Ukrajina

Podatki ukrajinskih po­d­je­tij

Podatki ukrajinskih po­d­je­tij izvirajo iz uradnega registra davčne uprave (Державна податкова служба України). Zajemajo matično številko podjetja, naziv, registriran na­s­lov, dejavnost, tip podjetja, kontaktno osebo, osnovni kapital ter datum in status registracije.

Kljub temu, da Ukrajina sodeluje v Vzhodnem partnerstvu EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov ukrajinskih po­d­je­tij.Ukrajinske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka EDRPOU / ЄДРПОУ je izdana vsem po­d­je­tjem ob vpisu v uradni register po­d­je­tij.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja matično številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
EDRPOU (ЄДРПОУ)123456788 številk

Prenos poslovnega registra

Potrebujete dostop do celotnega registra po­d­je­tij?

VATify.eu omogoča nakup celotnih registrov po­d­je­tij za določene države, tudi Ukrajino. Podatki so standardizirani in so na voljo v TSV ali XLSX formatu.

Ukrajinski register po­d­je­tij se osvežuje dnevno in je na voljo za prenos. Vse­bu­je podatke o približno 1,8 milijona poslovnih subjektov, vzorec s 500 po­d­je­tij je na voljo tu.

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,