Velika Britanija

Preveri po­d­je­tje v britanskem registru po­d­je­tij

V skladu s pripravami na brexit, VATify.eu od marca 2019 podatke britanskih po­d­je­tij vzporedno preverja v sistemu VIES in v državnem registru po­d­je­tij (Companies House).

VATify.eu preverja naziv, na­s­lov, sektor delovanja, DDV ID, matično številko, datum registracije, status po­d­je­tij in veljavne davčne stopnje.

V načrtu je še zajem po­dat­kov o lastniških deležih in odgovornih osebah.

S prvim januarjem 2021, s koncem prehodnega ob­dobja, VIES ne bo omogočal preverb britanskh po­d­je­tij. Britanske DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Britanska podjetja upo­ra­b­ljajo več identifikacijskih številk, VATify.eu pa upo­ra­b­lja sledeči:

  • matična številka podjetja (CRN), ki je izdana ob registraciji podjetja v poslovni register,

  • DDV ID, ki je izdana ob registraciji za DDV.

VATify.eu podjetja preverja z DDV ID v sistemu VIES (samo severnoirska podjetja) in CRN številko v poslovnem registru Companies House. Pravilen format številk je sledeč:

TipFormat številkeOpis
DDV IDXI123 4567 899 številk - standardna DDV številka (samo severnoirska podjetja)
DDV IDXI123 4567 89 01212 številk - podružnice (samo severnoirska podjetja)
DDV IDXIGD123GD in 3 številke - državne službe (samo severnoirska podjetja)
DDV IDXIHA123HA in 3 številke - zdravstvene ustanove (samo severnoirska podjetja)
CRN123456788 številk - standardna matična številka
CRNAB1234562 črki in 6 številk - črke označujejo različne status in regije
CRNA12345671 črka in 7 številk - starejše številke

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,