Velika Britanija

Iskanje po britanskem registru po­d­je­tij

V skladu s pripravami na brexit, VATify.eu od marca 2019 podatke britanskih po­d­je­tij vzporedno preverja v sistemu VIES in v državnem registru po­d­je­tij (Companies House).

VATify.eu preverja naziv, na­s­lov, sektor delovanja, DDV ID, matično številko, datum registracije in status po­d­je­tij.

V načrtu je še zajem po­dat­kov o lastniških deležih in odgovornih osebah.

S prvim januarjem 2021, s koncem prehodnega ob­dobja, VIES ne bo omogočal preverb britanskh po­d­je­tij.Britanske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Britanska podjetja upo­rab­ljajo več identifikacijskih številk, VATify.eu pa upo­rab­lja sledeči:

  • matična številka podjetja (CRN), ki je izdana ob registraciji podjetja v poslovni register,

  • DDV ID, ki je izdana ob registraciji za DDV.

VATify.eu podjetja preverja z DDV ID v sistemu VIES (samo severnoirska podjetja) in CRN številko v poslovnem registru Companies House. Pravilen format številk je sledeč:

TipFormat številkeOpis
DDV IDXI123 4567 899 številk - standardna DDV številka (samo severnoirska podjetja)
DDV IDXI123 4567 89 01212 številk - podružnice (samo severnoirska podjetja)
DDV IDXIGD123GD in 3 številke - državne službe (samo severnoirska podjetja)
DDV IDXIHA123HA in 3 številke - zdravstvene ustanove (samo severnoirska podjetja)
CRN123456788 številk - standardna matična številka
CRNAB1234562 črki in 6 številk - črke označujejo različne status in regije
CRNA12345671 črka in 7 številk - starejše številke

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,