Norveška

Preveri po­d­je­tje v norveškem registru po­d­je­tij

Norveška, kot ena od in­for­ma­cijsko najbolj odprtih držav, ponuja velik razpon po­dat­kov o podjetjih.

VATify.eu preverja norveška podjetja v uradnem registru po­d­je­tij (Brønnøys­und­regi­s­tre­ne). Razpon raz­po­lo­žljivih po­dat­kov sega od osnovnih kot so status podjetja, davčna številka in veljavne davčne stopnje ter naziv in na­s­lov podjetja, do po­dat­kov o številu zaposlenih in datumu zadnje oddaje letnega poročila. Razpon po­dat­kov pa je seveda odvisen od poročanja posameznega podjetja.

Kljub temu, da je Norveška del Šengenskega območja, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov norveških po­d­je­tij. Norveške DDV ID lahko preverite z VATify.eu:

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka (Organisasjonsnummer) je izdana vsem po­d­je­tjem ob vpisu v uradni register po­d­je­tij. Ista številka pa se upo­ra­b­lja tudi za vse dejavnosti, povezane z davki. Če je po­d­je­tje vpisano v register DDV zavezancev, je DDV številka enaka matični, z dodano končnico "MVA".

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­ra­b­lja matično številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
ORGN8123456789 številk, prva 8
ORGN9123456789 številk, prva 8
VAT ID812345678MVA9 številk, tako kot ORGN, s končnico MVA

Podatki iz več kot 40 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 40 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra, Izraela in Južne Afrike na jugu. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,