Norveška

Iskanje po norveškem registru po­d­je­tij

Norveška, kot ena od in­for­ma­cijsko najbolj odprtih držav, ponuja velik razpon po­dat­kov o podjetjih.

VATify.eu preverja norveška podjetja v uradnem registru po­d­je­tij (Brønnøysundregistrene). Razpon raz­po­lo­žljivih po­dat­kov sega od osnovnih kot so status podjetja, davčna številka ter naziv in na­s­lov podjetja, do po­dat­kov o številu zaposlenih in datumu zadnje oddaje letnega poročila. Razpon po­dat­kov pa je seveda odvisen od poročanja posameznega podjetja.

Kljub temu, da je Norveška del Šengenskega območja, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov norveških po­d­je­tij.Norveške DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka (Organisasjonsnummer) je izdana vsem po­d­je­tjem ob vpisu v uradni register po­d­je­tij. Ista številka pa se upo­rab­lja tudi za vse dejavnosti, povezane z davki. Če je po­d­je­tje vpisano v register DDV zavezancev, je DDV številka enaka matični, z dodano končnico "MVA".

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja matično številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
ORGN8123456789 številk, prva 8
ORGN9123456789 številk, prva 8
VAT ID812345678MVA9 številk, tako kot ORGN, s končnico MVA

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,