Srbija

Iskanje po srbskem registru po­d­je­tij

Podatki srbskih podjetjih se preverjajo v po­dat­kovnih baz davčne uprave (Пореска управа) in Narodne banke Srbije (Народна банка Србије).

Nabor po­dat­kov za podjetja, registrirana v avtonomni pokrajini Kosovo in Metohija, je lahko omejen.

Podatki zajemajo status podjetja, davčno in matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, datum registracije, osnovno dejavnost ter bančne račune, registrirane pri centralni banki.

Kljub temu, da je Srbija kandidatka za članstvo v EU, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov srbskih po­d­je­tij.Srbske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Matična številka (matični broj - MB) je dodeljena vsem po­d­je­tjem ob registraciji in vpisu v poslovni register. Ob registraciji podjetja prejmejo tudi davčno številko (poreski identifikacioni broj - PIB).

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja davčno številko. Pravilen format je sledeč:

TipFormat številkeOpis
MB123456788 številk
PIB1234567899 številk

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,