Švica

Iskanje po švicarskem registru po­d­je­tij

Švicarska konfederacija je razdeljena v 26 kantonov, vsak s svojim poslovnim registrom. VATify.eu podatke po­d­je­tij pridobiva iz registra po­d­je­tij švicarskega statističnega urada (UID-Register). Obseg po­dat­kov zajema podatke o davčnem statusu, nazivu in na­s­lovu podjetja, davčni in matični številki ter statusu matične številke.

V načrtu je še zajem po­dat­kov iz kantonskih registrov, kot so lastniški deleži ter odgovorne osebe podjetja.

Kljub temu, da je Švica del Šengenskega območja, VIES ne vse­bu­je po­dat­kov švicarskih po­d­je­tij.Švicarske DDV ID lahko preverite z VATify.eu in jih vključite v dnevni monitoring po­d­je­tij, ali pa:

Pri­meri ob­ve­stil

Ob zaznani spremembi vam VATify.eu pošlje dnevno ob­ve­stilo s podatki, ki so se spre­me­nili, enkrat na teden pa na­roč­niki prejmejo poročilo o stanju(XLSX datoteka) z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki o spre­m­ljanih po­d­je­tij.

Unikatna številka podjetja

Švicarska podjetja prejmejo matično številko (BID) ob vpisu in registraciji v uradnem registru po­d­je­tij. Švicarska DDV številka (UID) temelji na matični številki, z dodano oznako MwST, TVA ali IVA, odvisno od uradnega jezika kantona.

VATify.eu za preverjanje po­d­je­tij upo­rab­lja švicarsko DDV številko. Pravilen format DDV številk je sledeč:

JezikFormat številkeOpis
nemškoCHE-123.456.789 MWST"CHE-" sledijo 3 sklopi 3 številk, ločenih s "." in končnico "MwST"
francoskoCHE-123.456.789 TVA"CHE-" sledijo 3 sklopi 3 številk, ločenih s "." in končnico "TVA"
italijanskoCHE-123.456.789 IVA"CHE-" sledijo 3 sklopi 3 številk, ločenih s "." in končnico "IVA"

Prenos poslovnega registra

Potrebujete dostop do celotnega registra po­d­je­tij?

VATify.eu omogoča nakup celotnih registrov po­d­je­tij za določene države, tudi Švico. Podatki so standardizirani in so na voljo v TSV ali XLSX formatu.

Švicarski register po­d­je­tij se redno osvežuje in je na voljo za prenos. Vse­bu­je podatke o približno 1,2 milijona poslovnih subjektov, vzorec s 500 po­d­je­tij je na voljo tu.

Podatki iz več kot 35 držav

VATify.eu preverja podatke v več kot 35 držav v EU in širše - od Portugalske na zahodu do Rusije na vzhodu ter od Norveške na severu do Cipra in Izraela na jugu. 

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,